Warning: Use of undefined constant wp_cumulus_widget - assumed 'wp_cumulus_widget' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/it-faggruppen.dk/public_html/blog/wp-content/plugins/wp-cumulus/wp-cumulus.php on line 375
it-faggruppen.dk

it-faggruppen.dk

 • Kalender

  maj 2021
  M T O T F L S
  « apr    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Subscribe

 • Vi skriver om

 • Hvem skriver her

Generalforsamling 2019 – Forslag til vedtægtsændringer

04/17/2019 (Andet)

Forslag til ændring af  Vedtægter for IT-faggruppen.

Indstillet af bestyrelsen til faggruppens generalforsamling 2019

1.    Ændring af navn: §1 Navn Faggruppens navn er IT-faggruppen. Foreslås ændret til: §1 Navn Faggruppens navn er: IT-faggruppen – Faggruppen for IT og dataetik

2.    Ændring af formål: § 2 Formål, Stk. 1 IT-faggruppens formål er: ? at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og udvikling ? at fremme og synliggøre IT-udviklingsmuligheder ? at profilere den biblioteksfaglige IT-medarbejder ? at styrke medlemmernes muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling foreslås ændret til: § 2 Formål, Stk. 1 IT-faggruppens formål er: ? at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og videndeling indenfor itfaglige områder ? at understøtte den it-politiske debat ? at tilbyde medlemmerne et fagligt forum der støtter efteruddannelse og kompetenceudvikling

3.    Ændring af generalforsamling: § 4 Generalforsamling, Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal i marts eller april. Der indkaldes til generalforsamling 3 måneder før afholdelse. Foreslås ændret til: § 4 Generalforsamling, Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert tredje år (følgende BFs frekvens for generalforsamling) i marts eller april efter BFs generalforsamling. Der indkaldes til generalforsamling 3 måneder før afholdelse.

4. Opstilling til bestyrelse § 5 Bestyrelse, Stk. 2 Der skal opstilles mindst 6 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden uden for tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden. Foreslås ændret til: § 5 Bestyrelse, Stk. 2 Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden uden for tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Kommentarer lukket til Generalforsamling 2019 – Forslag til vedtægtsændringer

IT-faggruppen under BF – Beretning for perioden 2017-2019

04/17/2019 (Andet)

IT-faggruppen under BF

Beretning for perioden 2017-2019

Bestyrelsen efter konstitueringen den 26. maj 2017

Formand: Pernille Saul, KOMBIT Sekretær: Hans Erik Sørensen, DBC   Kasserer: Anni Guldberg Madsen, IT-faggruppen Erik Bachmann, Danskernes Digitale Bibliotek  Daniel Ackey, Københavns Biblioteker Kim J. Josefsen, KøgeBibliotekerne Henrik Jensen, Furesø Bibliotek

Suppleanter Per Kjær, Aarhus Bibliotekerne Jimmy Caspersen, DBC   Revisorer   Kasper Bøgh, Danmarks Tekniske Informationscenter   Birger Kriegbaum Sørensen, DBC

Repræsentant i BIL-udvalget (Udvalget for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde)   Pernille Saul, KOMBIT

Repræsentant i BF-Netværksgrupper  Hans Erik Sørensen, DBC

Arrangementer   20. september 2017 – Gå-hjem-møde: Persondataforordningen (Peter Blume).

6. juni 2018 – Gå-hjem-møde: Hov, et egern! – om vores brug af sociale medier (Anders Colding-Jørgensen).

19. september 2018 – Gå-hjem-møde: Tilbage til virkeligheden – kampen mod fake news, løgne og manipulationer (Pierre Collignon).

10. november 2018 – Nørd-træf på Bibliotekarforbundets generalforsamling i Århus (netværksmøde i RAA)

Medlemmer Pr. 1. marts 2019: 147 Bestyrelsens arbejde  Der er i perioden afholdt seks bestyrelsesmøder og et 12-12 seminar. På generalforsamlingen 27. april 2015 ønskede ingen fra den daværende bestyrelse at
genopstille, hvorfor generalforsamlingen blev suspenderet. Da generalforsamlingen blev genoptaget den 18. maj lykkedes det at få valgt en bestyrelse, primært fordi hovedparten af den afgående bestyrelse alligevel valgte at genopstille, da vi ikke kunne få over vores hjerter, at IT-faggruppen blev nedlagt.
Bestyrelsen har i den forløbne periode brugt meget tid på at drøfte, hvordan vi kunne redesigne og revitalisere IT-faggruppen, så den passer til den virkelighed vores medlemmer arbejder i. En virkelighed hvor IT-redskabsfagene næsten er afviklet, centraliserede systemer har overflødiggjort lokal serverdrift og servicering af arbejdsstationer og netværk m.m. er overtaget af de kommunale IT-afdelinger, men også en virkelighed, hvor andre opgaver er trådt i stedet: brugervenlighed, SOME, dataetik, bibliometri, content manager m.fl. Disse nye områder vil vi fremover gerne favne i ITfaggruppen.  Vi ønsker også, at IT-faggruppen, skal understøtte den IT-politiske debat, det kan bl.a. ske ved at formanden inddrager faggruppen, som sparringspartner, når IT-politiske emner er til debat i offentligheden.  Og endelig vil vi gerne tilbyde vores medlemmer et fagligt forum, der understøtter medlemmers efteruddannelse og kompetenceudvikling.
Dette er baggrunden for at vi senere i dag forelægger et forslag til ændring af vedtægternes § 1 Navn og § 2 Formål.  Vi foreslår, at faggruppen ændrer navn til ” IT-faggruppen – Faggruppen for IT og dataetik” og at formålet ændres til:
• at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og videndeling indenfor it-faglige områder • at understøtte den it-politiske debat • at tilbyde medlemmerne et fagligt forum der støtter efteruddannelse og kompetenceudvikling.
Vi håber, at vi med ovenstående ændringer, såfremt de vedtages, har givet et godt afsæt for IT-faggruppens videre eksistens.
Vi havde også et mål om at få lavet et nyt og mere tidssvarende design til hjemmesiden, det nåede vi ikke, så den opgave må gå videre til den kommende bestyrelse.
Faggruppen for IT og dataetik er ud over at være et kommende nyt navn til faggruppen også navnet på den LinkedIngruppe, vi oprettede medio 2018. Der er plads til mange flere i gruppen, så husk at tilmelde jer.
Med disse ord overlader jeg beretningen til debat.

På vegne af IT-faggruppens bestyrelse
Pernille Saul

Kommentarer lukket til IT-faggruppen under BF – Beretning for perioden 2017-2019

IT-faggruppens generalforsamling den 4/4-2019 – Referat

04/17/2019 (Andet)

11 tilmeldte til GF. Alle konstateredes stemmeberettigede.

 1. Dirigent:  Daniel er valgt.  Referent: Hans Erik er valgt.
 2. Stemmeudvalg:  Erik og Jeppe valgt.
 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning: Se denne.
 4. Årsregnskab: Årets resultat er et underskud på 6.512,03. Hermed fås en kassebeholdning pr. 31/12-2018 på 102.882,16 kr.
 5. Indkomne forslag: Ingen. Forslag til ændring af vedtægter: Se dette. Tilføjelse: Underforstået at den it-politiske debat indgår i formålet. Det foreslåede er vedtaget. Sendes forbi hovedbestyrelsen til godkendelse. Daniel sørger for dette.
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år: Bemærk at vi har købt 10 billetter til Folkemødet incl. transport foruden der er forudsat større udgifter til arrangementer end foregående år. Der er derfor budgetteret med et større underskud end tidligere år. Dog med udsigt til en fortsat solid kassebeholdning på anslået 75.000,- kr. ved årets udgang. Hvis den nye bestyrelse ønsker at bruge flere penge på arrangementer end budgetmæssigt afsat er det med fuld forståelse fra generalforsamlingen. Budget godkendt.
 7. Ny bestyrelse: Loke Daugbjerg Andersen fra frederikshavn opstiller. Daniel Ackey genopstiller. Kim Jesper Josefsen genopstiller. Terji Jensen opstiller . Anni genopstiller. . Pernille opstiller som første suppleant. Nikolai Winther som suppleant. Jimmy Caspersen opstiller som suppleant. Bestyrelsen er valgt som forslået.
 8. Revisorer valgt: Kasper fra DTU  genopstiller, Erik Bachmann opstiller – begge valgt. Hans Erik opstiller som revisorsuppleant. Valgt.
 9. Evt.: Michael Anker tilbyder at deltage i  møde indkaldt af bestyrelsen  hvor ideer til arrangementer lægges på bordet til eksekvering.

Herefter gik forsamlingen over til ølsmagning med efterfølgende middag på restaurant Sale e Pepe.

Kommentarer lukket til IT-faggruppens generalforsamling den 4/4-2019 – Referat

LinkedIn

11/10/2018 (Andet, bestyrelsen)

Tilmeld dig faggruppens LinkedIn-gruppe: Faggruppen for IT og Dataetik, hvor vi bl.a. annoncerer vores kommende arrangementer.

Kommentarer lukket til LinkedIn

Faglig torsdag 4. april 2019 i Akademikerhuset på Frederiksberg

11/03/2018 (arrangementer, Generalforsamling)

Kære medlem, du indbydes hermed til faglig inspiration og networking.
Vi sætter et fagligt emne på kanten og skal også diskutere, om faggruppen skal have et nyt navn og formål.
Kom og vær med til at sætte kursen for, hvad vi fremadrettet skal lave.

Kl. 15.30 – 16.00 Kaffe & networking
Kl. 16 – 17.30 Fagligt arrangement: Dataetik og sikkerhed
Hvem følger med, når vi færdes på internettet, taler i telefon eller mailer og chatter?
Deler vi uforvarende vores data med virksomheder, myndigheder eller it-kriminelle, og er det overhovedet et problem?
Freja Wedenborg lægger op til debat om dataetik og sikkerhed, og har også et par lette, gratis værktøjer med til sikker og fortrolig kommunikation.
Freja Wedenborg er journalist og forfatter til bogen Cryptoguide for journalister. Freja underviser i digital sikkerhed på blandt andet Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.
Åben for alle medlemmer af Bibliotekarforbundet.
Kl. 17.30.00 – ca. 18.30: IT-faggruppens generalforsamling med følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Valg af stemmeudvalg
3) Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår
5) Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
6) Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9) Evt.
Kl. 18:30 – Socialarrangement – mad, ølsmagning og networking.
Bestyrelsens beretning, regnskab og budget vil blive udleveret og fremlagt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremsætter først i 2019 forslag til ændring af faggruppens § 1 (navn) og  § 2 (formål).
Forslaget vil være tilgængeligt på faggruppens hjemmeside og vil blive fremsat under generalforsamlingens dagsordenspunkt 5.

Vi håber at du vil være med til at debattere faggruppens fremtidige virke.

Ønsker du at stille op til IT-faggruppens bestyrelse, kan du enten oplyse det på generalforsamlingen eller på forhånd give én fra bestyrelsen besked med et par linier om, hvem du er.

Det er muligt at stille op, selvom du ikke kan være til stede på generalforsamlingen.
Den nuværende bestyrelse opfordrer alle faggruppens medlemmer til at overveje at stille op til bestyrelsesarbejdet – uanset hvor I landet du bor eller arbejder.
Bestyrelsesmøder kan, trods eventuelle afstande,  afholdes med brug af moderne teknik

Kommentarer lukket til Faglig torsdag 4. april 2019 i Akademikerhuset på Frederiksberg

Referat af bestyrelsesmøde i IT-faggruppen 11/10-2018

10/17/2018 (Andet)

Bestyrelsesmøde i IT-faggrupen 11/10-2018

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Generalforsamling – IT-faggruppen
 3. Generalforsamling – BF
 4. Opfølgning fra mødet i Sakskøbing- herunder kommunikation med medlemmer og samarbejde med Data Science faggruppen
 5. Økonomi
 6. Samarbejde med faggruppen for Data Science faggruppen
 7. Kommende aktiviteter
 8. Høring – DDBs udviklingsplan
 9. Nyt fra BFs netværksgrupper mv.
 10. Næste møde
 11. Evt.

 

1. Godkendt

2. Generalforsamling  – torsdag den 4. april. Skal annonceres senest ved udgangen af oktober. Generalforsamlingen starter 16.30. Der forinden afholdes et fagligt indslag – åbent for alle – f.eks. om politiets nye IT-.system POL-INTEL. Efter det alvorlige arrangeres ølsmagning 🙂 – Kim bestiller lokale.

Forslag til nye paragraffer paragraf 1 + 2:

 • 1 Navn

Faggruppens navn er: Faggruppen for IT og dataetik

eller IT-faggruppen – Faggruppen for IT og dataetik

 • 2 Formål
  IT-faggruppens formål er:

Stk. 1

 • at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og videndeling indenfor it-faglige områder
 • at understøtte den it-politiske debat
 • at tilbyde medlemmerne et fagligt forum der støtter efteruddannelse og kompetenceudvikling

Nuværende paragraf 2:

 • 2 Formål

Stk. 1

IT-faggruppens formål er:

 • at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og udvikling
 • at fremme og synliggøre IT-udviklingsmuligheder
 • at profilere den biblioteksfaglige IT-medarbejder
 • at styrke medlemmernes muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling

3. Generalforsamling for BF – i Århus 10-11 november. Hvilken rolle skal vi spille? Kim og Daniel er tilmeldt. Drink til medlemmerne af IT-faggruppen. Daniel finder ud af at få fremstillet badges til KIM, Erik og ham selv. Indbydelse sendes ud sammen med varsling om IT-faggruppens generalforsamling. Pernille sender mails ud desangående.

4. Opfølgning på mødet i Sakskøbing + samarbejde med Data Science-gruppen: Vi har ikke fået svar på vores henvendelser. Deres reaktion afventes før yderligere foretages.

5. Økonomi: Indeståender pr. dags dato: Der står 101.484,96 på den store konto og 3817,27 på den lille, i alt 105.302,23.

6. Samarbejde med Data Science faggruppen: se pkt. 4.

7. Kommende aktiviteter: Forslag til arrangement: Infrastruktur fra top til bund i bibliotekernes IT-systemer – inden jul. Daniel undersøger om der kan afholdes rundvisning + arrangement på Tingbjerg Bibliotek. Pernille og Erik holder det faglige oplæg. Mulige datoer: 27/11, 29/11, 5/12, 6/12. Start kl. 16.30. Smagning af juleøl.

9. Høring – DDB’s udviklingsplan: Der meldes mindre ting tilbage fra KBH. m.fl.

10. Nyt fra BFs netværksgrupper mv.:  Daniel tager med til fælles faggruppearrangement 29/10. Pernille refererede fra møde i BIL-udvalget.

11. Næste møde:  Samme dag som arrangement slut oktober / start november. Vi mødes en time før til bestyrelsesmøde.

12. Eventuelt: Intet

 

Kommentarer lukket til Referat af bestyrelsesmøde i IT-faggruppen 11/10-2018

Visionsseminar for bestyrelsen 25-26/5-2018

10/17/2018 (Andet, Referater)

Visions-seminar for IT-faggruppens bestyrelse  25-26/5-2018

1. Redesign af IT-faggruppen

Omformulering og udvidelse af IT-faggruppens fokus fra det rent teknisk / håndværksmæssige til også at omfatte dataetik og ………. foruden……….?

2. Formål

Vores nuværende formål:

Stk. 1

IT-faggruppens formål er:

 • at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og udvikling
 • at fremme og synliggøre IT-udviklingsmuligheder
 • at profilere den biblioteksfaglige IT-medarbejder
 • at styrke medlemmernes muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling

2. Kommunikation

a) Hvordan  bliver vi bedre til at kommunikere med faggruppens medlemmer?

b) Nyt design til hjemmesiden

c) LinkedIn

3.  Medlemsrettede aktiviteter

a) Hvordan kan vi understøtte, at medlemmer fx videndeler eller i øvrigt kommunikerer med hinanden, og derved understøtte at de oplever at de er en del af et fællesskab (som faggruppen reelt er).

4.  Arrangementer – status og beslutning herom?

5.  Orientering om HB seminar

6.  Mulig plads i IT-politisk nævn  –  Mere info følger fra Daniel

7.  Evt.

 

Referat: Alle

Deltagere: Pernille Saul (fredag), Hans Erik Sørensen, Erik Bachmann, Kim Jesper Josefsen og Daniel Ackey

 1. Redesign af IT-faggruppen

Vores nuværende formål:

 • 2 Formål

Stk. 1

IT-faggruppens formål er:

 • at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og udvikling
 • at fremme og synliggøre IT-udviklingsmuligheder
 • at profilere den biblioteksfaglige IT-medarbejder
 • at styrke medlemmernes muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling

 

Hvor vil vil hen:

Fra BF hovedbestyrelsesseminar:

Ønske om at inddrage faggrupperne mere politisk – f.eks. ved optagelse i udvalg.

Kan man støtte faggrupperne ved at udføre f.eks. bogholderopgaver i centralt BF-regi?

Kunne man tænke sig at udvikle badges med tydelig angivelse af fagforenings- og faggruppetilhørsforhold?

Flipover 25/5 på Hotel Sakskøbing:
Politisk
Fællesskab
Videndeling
Facilitering af fællesskab
Oplæg om cookies
Udvidelse af fagområde

 • Dataetik
 • Content manager (webmaster)
 • SOME
 • Bibliometri
 • Licens
 • Brugervenlighed

Forslag til nye vedtægter

 • 1 Navn

Faggruppens navn er: Faggruppen for IT og dataetik

eller IT-faggruppen – Faggruppen for IT og dataetik

 • 2 Formål
  IT-faggruppens formål er:

Stk. 1

 • at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og videndeling indenfor it-faglige områder
 • at understøtte den it-politiske debat
 • at tilbyde medlemmerne et fagligt forum der støtter efteruddannelse og kompetenceudvikling

———————————

Mål:

 • Politisk påvirkning  
 • Fagfællesskab
 • Vidensdeling
 • Facilitering af fællesskab
 • Bibliometri
 • UX
 • Teknik og infrastruktur

Operationelle mål:

 • Brande fagggruppen
 • Udvidelse af fagområdet:
 • Dataetik
 • Content Manager
 • SoMe
 • lave aktiviteter, der inviterer privat-ansatte ind.

Snitflader til andre fagområder:

 • Digital formidling
 • SoMe
 • DataScience
 • Maker (-space)
 1. Kommunikation
 2. Hvordan  bliver vi bedre til at kommunikere med faggruppens medlemmer?
 3. Nyt design til hjemmesiden, Erik og Daniel arbejder videre
 4. LinkedIn gruppe oprettet. https://www.linkedin.com/groups/13602260

 

 1. Medlemsrettede aktiviteter

Vi skal ved starten af alle arrangementer/aktiviteter præsenterer fagruppen og hvordan man bliver medlem.

Arrangement onsdag den 6. juni med Anders Colding-jørgensen. Kim og Daniel laver en flyer der fortæller om faggrupen (kort tekst om faggruppe, indmelding, link til LinkedIn gruppe, kommende arrangementer)

4. Mulige arrangementer:

 • Brede arrangementer, mere blød og almen, hele BFs medlemsskare som målgruppeForedrag /Gå-hjem-møde med Pierre Collignon, journalist,  om fake-news
  Aktuel med bog udkommet i maj: http://www.gyldendal.dk/produkter/pierre-collignon/tilbage-til-virkeligheden-47093/andet-9788702256352
  Status: Forespurgt på pris og dato i september
  Kim tovholderPernille Tranberg, https://dataethics.eu/, afventer
 • Dark web
  Status: Daniel researcher videre
 • Faglige, nørde arrangementer
 • Oplæg om opbygningen af bibliotekssystemer. Erik om hvordan systemet hænger sammen. Pernille om Kombit. Networking. Form: Gå-hjem-møde. Sted: Vanløse Bibliotek, Akademikerhuset på Frederiksberg eller Campus Carlsberg, Professionshøjskolens bibliotek. Status: Under planlægning, Erik tovholder, afvikles i løbet af efteråret

5.  Orientering om HB-seminar –

6. Politisk indflydelse i råd og nævn:  IT-politisk nævn, Daniel samler op, efter snak med Jette Fugl.  DBCs kommende brugerråd: Daniel og Kim taler med Tine Segel om mulighed for at påvirke, så vi får en plads.

7.  Eventuelt. Intet at tilføje. 

 

Kommentarer lukket til Visionsseminar for bestyrelsen 25-26/5-2018

Referat af IT-faggruppebestyrelsesmøde 7/3-2018

03/08/2018 (Andet)

Referat af IT-faggruppebestyrelsesmøde 7/3-2018

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Økonomi
 3. Samarbejde med faggruppen for Data Science faggruppen
 4. Kommende aktiviteter
 5. Redesign af IT-faggruppen ff.
 6. Nyt fra BFs netværksgrupper
 7. Næste møde
 8. Evt.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt med Kims tilføjelser til punkt 4. 

Økonomi:  Anni sender ny oversigt over økonomi snarest.

Samarbejde med Data Science-gruppen: Daniel har talt med gruppen om datoforslag til fælles faggruppemøde.
Forslag: i løbet af april – mandag den 16/4, onsdag den 18/4. Daniel formidler –

Kommende aktiviteter: Kim foreslår:

 1.       Foredrag om fake news / Pierre Collignon
 2.       Foredrag om digital distraktion / Anders Colding Jørgensen

Fuld tilslutning til begge forslag. Begge dele tænkes afholdt i Akademikerhuset. Kim arrangerer.

Skal vi spille en rolle på generalforsamlingen? Ja – en roll-up designes og produceres – bl.a.

Forslag: 12/12 møde på Saxkøbing hotel – datoforslag:  25-26/5. Hans Erik sender mail hurtigt til alle. Afventer svar. Hvis alle kan arrangerer Hans Erik.

Emne for seminaret: Redesign af IT-faggruppen….. og…..

Arrangement omkring tilgængelighed foreslåes af Erik.

Hvad med et arrangement omkring de forskellige systemer som bibliotekerne bruger / er afhængige af?

Erik tilbyder at optræde med et show: Hvem leverer hvad til bibliotekerne?

Forslag: Indlæg om køb af licenser. Erik har bud på oplægsholdere.

No Show-gebyr er vedtaget: Standard BF-takst.

Næste møde: Der satses på seminaret 25-26/5.

Kommentarer lukket til Referat af IT-faggruppebestyrelsesmøde 7/3-2018

Referat af bestyrelsesmøde den 31/10-2017

11/03/2017 (Andet)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Evaluering af gå-hjem-møde
 3. Økonomi??
 4. Projekt Digital Dannelse (se vedhæftede fra Daniel Ackey)
 5. Samarbejde med andre faggrupper: Data Science faggruppen: hvordan gør vi, snitflader, fælles agenda
 6. Arrangementer: IA/IBM Watson (inspiration, kommende jobs?). Er der behov for ERFA arrangementer om FAB/LABs? Se evt. det nyeste nr. af Perspektiv:    http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/Bladet/2017/~/media/Bibliotekspressen/bladet/2017/9/perspektiv_20171027.pdf
 7. Redesign af IT-faggruppen ff.
 8. Nyt fra BFs netværksgrupper
 9. Næste møde
 10. Evt.??

Referat:

 1. Dagsorden godkendt.
 2. Evaluering af gå hjem møde om persondataforordningen. Fuld tilfredshed. Fint fremmøde – fra mange bibliotekstyper.
 3. Økonomi: Der står pt 107.090,16 på den store konto og 2.518,23 kr. på den lille, i alt 109.608,39.
 4. Projekt Digital Dannelse. Vi mener ikke at kunne påtage os vedligeholdelse af et site om digital sikkerhed. Vi kan godt starte processen – men der må findes andre til vedligehold og videreudvikling.
 5. Samarbejde med andre faggrupper. IA, Big Data, Chat bots – oplagt til fælles arrangement sammen med Data Science. Vi mener vi bør arrangere et fælles bestyrelsesmøde. Daniel tager kontakt til Nikolaj fra HB for det praktiske arrangement.
 6. Arrangementer: FAB/LAB – vi mener det skal ligge i et andet regi. Det kunne måske bære en dedikeret faggruppe? Daniel tager ideen med til hovedbestyrelsen.
 7. Redesign af IT-faggruppen. Udsættes til næste bestyrelsesmøde hvor vi formodes at være flere fremmødte.
 8. Nyt fra netværksgrupperne: En del faggrupperne er som os i gang med at redefinere rolle og opgave.
 9. Næste møde: Vi satser på at få arrangeret et fællesmøde med Data Science. —  Seminar for IT-faggruppen forsøges planlagt til foråret med henblik på ideudvikling.
 10. Eventuelt: Web Summit-konferencen kunne være relevant for bestyrelsen. ELAG kunne også overvejes. Andre?  —   BIL-udvalget har været samlet. Pernille deltager for BF indtil en udpegning er foretaget.

Kommentarer lukket til Referat af bestyrelsesmøde den 31/10-2017

Gå-hjem møde 20/9-2017: Persondataforordningen

07/04/2017 (arrangementer, biblioteker, Gå-hjem møder, Medlemsarrangementer)

Persondataforordningen træder i kraft medio maj 2018. Er du forberedt på det? Og hvad skal du være forberedt på?
IT-faggruppen har bedt professor Peter Blume fra Det Juridiske fakultet ved Københavns Universitet fortælle om persondata og hvordan vi bør forholde os til den nye forordning.
Persondataforordningen, 2016/679, ændrer dansk persondataret på mangfoldige måder. Den medfører nye krav til de dataansvarlige myndigheder og virksomheder, samt til databehandlerne. Forordningen skaber nye muligheder for borgerne. Den store betydning, som personoplysninger har overalt i samfundet, bliver i det hele taget klargjort. Dette gælder nationalt, i EU og internationalt. Sanktioneringen af regelbrud er væsentligt øget.
Peter Blume har bl.a. skrevet bogen: Den nye persondataret : forordning 2016/679 om persondatabeskyttelse : med en omtale af direktiv 2016/680 (politipersondataret)
I bogen gennemgås forordningen og de forskellige reglers betydning omtales. Herudover beskrives persondatarettens historie op til forordningen, den betydning forordningen vil få for danske retsforhold, og der reflekteres om fremtiden efter 2018.
Medlemmer af BF kan deltage gratis. Ikke medlemmer kan deltage, hvis der er ledige pladser (Pris 300 kr.)
Tilmelding via BFs hjemmeside BF.dk/Arrangementer
Hvornår: 20. sep. 2017 kl. 17
Hvor: Bibliotekarforbundet, Akademikerhuset: 
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Frist: 1. sep 2017
BF-Medlemspris: Gratis
Ikke-medlemmer: kr. 300 (Kun hvis
der er ledige pladser)

Kommentarer lukket til Gå-hjem møde 20/9-2017: Persondataforordningen

?>