Warning: Use of undefined constant wp_cumulus_widget - assumed 'wp_cumulus_widget' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/it-faggruppen.dk/public_html/blog/wp-content/plugins/wp-cumulus/wp-cumulus.php on line 375
Anni Madsen /// it-faggruppen.dk

it-faggruppen.dk

 • Kalender

  april 2021
  M T O T F L S
  « apr    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • Subscribe

 • Vi skriver om

 • Hvem skriver her

Generalforsamling 5.maj 2015

12/03/2014 (Andet)

IT-faggruppens generalforsamling 2015 finder sted tirsdag d.5.maj 2015. Det nærmere program kommer senere.

No Comments »

Tilgængelighed på websites – vigtige links

11/25/2013 (Andet)

18.november holdt Helene Nørgaard Bech, senior eAccessibility Consultant, et meget oplysende og interessant oplæg om digital tilgængelighed.  Det er et af mange overset aspekt, som vi vil være mere opmærksomme på i IT-faggruppen. Stor tak til Helene.

Her er nogle meget nyttige links:

Link til filmen: http://siteimprove.wistia.com/medias/rmm5jmzsxu

Her link til tilgængelighedens top 5, på Handicapkonventionens hjemmeside: http://www.menneskeret.dk/handicapkonvention/digital-top5

Her er link til vores whitepaper: http://siteimprove.dk/files/DK-tilgaengeligt-website.pdf

Her en række blogindlæg: http://siteimprove.dk/blog/tilgaengelighed.aspx

Her information fra KIA hos Digitaliseringsstyrelsen: http://www.digst.dk/Moedet-med-borgeren/Tilgaengelighed

 

No Comments »

Gå-hjem-møde om tilgængelighed på websites 18.11

10/15/2013 (Andet)

IT-faggruppen afholder gå-hjem-møde om webtilgængelighed med Helene Nørgaard Bech, Senior eAccessibility Consultant

mandag den 18. november kl.16.30-19.00 i BFs hus, Frederiksberg.

Helene vil give en introduktion til emnet og tips til, hvordan dit website overholder standarderne for tilgængelighed.

Arrangementet er gratis for medlemmer af IT-faggruppen. Prisen for deltagelse for øvrige medlemmer af BF/ikke-bibliotekarer er kr. 400,-

Undervejs serveres sandwich og øl/vand.

Tilmelding senest den 9.11. via BFs arrangementskalender.

No Comments »

Hvad sker der med folkebibliotekernes IT? – del 2 – 12.september 2013

08/09/2013 (Andet)

IT-faggruppen holder temadag i Odense 12.9 – gratis for medlemmer.

Folkebibliotekernes IT står over for store forandringer:

Dantek har vundet udbuddet af det fælles bibliotekssystem. Danskernes Digitale Bibliotek er i fuld udvikling. Hvordan vil disse kommende ændringer påvirke både alle os i folkebibliotekerne, der har IT som hovedarbejdsområde, og også vores kolleger og brugere, som skal anvende de nye systemer?

IT-faggruppen sætter spotlight på Dantek, DDB og DBC for at få belyst, hvad der sker lige nu og i den nære fremtid, og for på denne temadag at give vores medlemmer mulighed for at stille uddybende spørgsmål til Dantek Library, DDB og DBC

Det sker torsdag den 12.september på Odense Centralbibliotek fra kl.10-15.

Program:

10.00  Velkomst og kaffe

10.30-12.00 Dantek v. Henrik Dahl fortæller om Danteks kommende bibliotekssystem og besvarer spørgsmål.

12.00-12.45 Frokost

12.45-13.30 DDB v. Glenn Leervad-Bjørn fortæller om DDB – herunder sammenhængen mellem DDB og det kommende bibliotekssystem.

13.30-14.30 DBC v. Bo Weymann fortæller om DBCs fremtidige rolle i folkebibliotekernes IT.

14.30 Opsamlende spørgsmål, diskussion og afrunding med kaffe.

 

Tilmelding senest torsdag den 5.september via BFs arrangementskalender.

http://www.bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/2013/09/Hvadskerdermedfolkebibliotekernesit-2,-d-,del/12-09-2013

Deltagelse er gratis for medlemmer af IT-faggruppen. Deltagergebyr for øvrige medlemmer af BF og ikke-bibliotekarer er 400 kr.

 

 

 

No Comments »

Referat af generalforsamlingen 16. maj 2013

06/19/2013 (Andet, Generalforsamling)

Referat af  IT-faggruppens generalforsamling, den 16. maj 2013 kan ses her.

No Comments »

Sådan kommer du på mailinglisten igen.

04/24/2013 (Andet)

Er du kommet til at slette dig fra vores mailingliste? Gå ind på dette link – http://eepurl.com/iDmPP – og meld dig til listen igen.

No Comments »

Temaeftermiddag om Big Data og bibliotekerne 16.maj

03/21/2013 (Andet)

Big data er et af tidens mest hypede begreber. Hvordan vil Big Data  påvirke bibliotekerne? Hvilke krav vil der blive stillet til os? Kan vi bruge dem – eller kan de bruge os?  Det vil It-faggruppen forsøge at give et svar på. Vi inviterer derfor til temaeftermiddag om Big data
torsdag den 16. maj kl. 13:00- 15:30 i BF’s lokaler på Frederiksberg

Jens Hofman, specialkonsulent på Statsbiblioteket og tidligere user experience konsulent hos Creuna vil introducere os for Big Data og give sit syn på, hvordan han mener, at bibliotekerne kan positionere sig i en verden med Big Data. På baggrund af oplægget fra Jens Hofman vil Henrik Wemb Aa, Devoteam lede en workshop om Big Data i bibliotekerne – Kan vi bruge Big Data og til hvad? Her får I mulighed for at bidrage aktivt med ideer og synspunkter.

Efter mødet afholder IT-faggruppen generalforsamling.

Tidsplan

13:00-14:00 Introduktion til Big Data især med henblik på biblioteker v./Jens Hofman, Statsbiblioteket

14:00-15:30 Workshop om Big Data og deres muligheder i bibliotekerne v./Henrik Wemb Aa

15.30-16:00 Kaffe, kage og networking

Tilmelding til temaeftermiddag om Big Data torsdag d.16.maj kl. 13:00, BF, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg sker via kalenderen på BF’s hjemmeside. Tilmeldingsfrist: 6. maj

Pris: Gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer koster det 400 kr.

No Comments »

Generalforsamling 16.maj 2013 kl.16

03/21/2013 (Andet)

Vi holder generalforsamling  den 16.maj kl.16 i BFs lokaler, Lindevangs Alle 2, Frederiksberg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent – regnskabet offentliggøres på
it-faggruppen.dk
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning (forslag skal senest 6 uger før generalforsamlingen sendes til
pes@guldborgsund.dk
6. Valg af 5 medlemmer af bestyrelsens (Pernille Saul og Anni Guldberg Madsen genopstiller)
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Valg af stemmeudvalg.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding.

Efter generalforsamling er faggruppen vært ved en middag. Tilmelding hertil sker via kalenderen på Bfs hjemmeside.

No Comments »

Hvad sker der med folkebibliotekernes IT? Nyt arrangement 5.september

08/02/2012 (Andet)

TEMAMØDE

Hvad sker der med folkebibliotekernes IT?

Næsten samtlige kommuner i Danmark er gået sammen om at lave en kravspecifikation til et fælles bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker med henblik på et kommende udbud senere på efteråret.

I foråret udkom rapporten om Danskernes Digitale Bibliotek. Danskernes Digitale Bibliotek er ifølge rapporten en infrastruktur, som fremadrettet skal danne basis for folkebibliotekernes OPAC/hjemmeside og indgang til de digitale ressourcer, som folkebibliotekerne abonnerer på.

Begge initiativer vil med stor sikkerhed få indflydelse på den nuværende, lokale forankring af bibliotekssystemet og hjemmesiden.

IT-faggruppen vil gerne give vores medlemmer mere viden om det fælles biblioteksudbud og om hvorledes Danskerens Digitale Bibliotek skal relatere sig til det evt. kommende fælles bibliotekssystem samt åbne op for en diskussion om, hvordan disse to tiltag lokalt vil påvirke arbejdet med IT i folkebibliotekerne.

Vi inviterer derfor til temamøde

 

onsdag den 5. september på Odense Centralbibliotek kl. 9.30 -15.00

Program:

09.30 -10.00
Ankomst og kaffe

10.00- 10.15
Velkomst og praktiske oplysning

10.15.-12.15
Udbud af fælles bibliotekssystem ved Per Kjær, Aarhus og Steen Pedersen, KOMBIT . Oplægsholderne er blevet bedt om at forholde sig til flg. spørgsmål:

Baggrunden for udbuddet

Hvor langt i processen er I (vi)?

Hvordan foregår arbejdet med udarbejdelse af kravspecifikationen?

Hvem træffer beslutningerne?

Hvordan vil det fremadrettet påvirke de medarbejdere, som arbejder med IT i folkebibliotekerne (systemadministratorer og webmasters)?

Diskussion og uddybning af oplæggene.

12.15-13.00 Frokost

13.00-14.15

Danskernes Digitale bibliotek. Oplæg ved Michael Anker, Kulturstyrelsen og Peter Gaarde, Devoteam.

Oplægsholderne er blevet bedt om at forholde sig til flg. spørgsmål:

Kort gennemgang af Danskernes Digitale Bibliotek – herunder baggrunden

Hvordan relaterer Danskernes Digitale Bibliotek sig til et evt. kommende fælles bibliotekssystem?

Hvor langt i processen er I (vi)?

Hvem træffer beslutningerne?

Økonomi

Hvordan vil det fremadrettet påvirke de medarbejdere, som arbejder med IT i folkebibliotekerne (systemadministratorer og webmasters)?

14.15

Opsamling og afslutning

Tilmeldingen skal ske senest den 31. august via BF’s kalender.

Deltagelse er gratis for medlemmer af it-faggruppen.

Deltagergebyr for ikke-medlemmer kr. 400,-

 

 

 

No Comments »

Referat fra bestyrelsesmøde 4.juni 2012

06/28/2012 (Andet)

Referat af Itfaggruppens bestyrelsesmøde 4.6 2012 på Cafe Tight tilstede: Pernille, Leif, Karen, Tine og Anni

1. Kommende arrangementer

A. Et medlemsmøde i slutningen af august med overskriften Hvad sker der med folkebibliotekernes IT ?  4 spørgsmål om et eventuelt kommende landsdækkende bibliotekssystem. Hvad sker der? Hvor er vi henne i processen? Hvem træffer beslutningerne? Hvordan kommer det til at påvirke vores fremtidige arbejde på bibliotekerne? Formålet med medlemsmødet er at forsøge at få processen frem i lyset, så vores medlemmer ved, hvad der sker. Vi forestiller os et møde i Odense fra 9.30 til 15, hvor vi om formiddagen beder nogle folk (Per Fredborg eller Per Kjær fra Aarhus, Jane Kolind fra KL, Steen Pedersen eller Niels Højer-Pedersen (projektchef) fra Kombit og/eller ???) (se bibudbud.dk og kombit.dk/bibliotek )  besvare vores 4 spørgsmål. Om eftermiddagen vil vi sætte fokus på Danskernes Digitale Bibliotek (Michael Anker) og prøve at finde ud af, hvad der sker på det område, og om de to ting hænger sammen. Anni arbejder videre med det.

B. Et arrangement om Business Intelligence, ledelsesinformation og datamodellering. Karen laver et oplæg med forslag til indledere sammen med Tine. Tidspunkt: efteråret

C. Hvem har magten på internettet?  Bog fra Djøfs forslag:       Om forsvundne og findbare offentlige hjemmesider        af Lasse Lundberg Andreasen og Thomas Høgenhaven      Om rettigheder og data, om service-providere der blokerer, om Googles og Facebooks udvikling? Et arrangement til foråret sammen med generalforsamling.

D.Mød en it-bibliotekar – et panel med folkmed forskellige arbejdsområder.. Kan være et arrangement for BF med flere faggrupper repræsenteret, men kan selvfølgelig også være vores eget arrangement.

E.Bestyrelsesseminar fredag eftermiddag-lørdag frokost. Tidspunkt: i begyndelsen af oktober. Indhold: et to-timers møde som vores medlemmer bliver inviteret til – hvad vi vi med itfaggruppen, hvorfor skal man være medlem af itfaggruppen? . Om aftenen: ideerne blomstrer, og lørdag formiddag konkretiserer og formulerer vi vores fremtid og medlemsaktiviteter

2.Mailchimp og medlemsinformation. Karen lavede en formular med logo, som vi kan bruge. Vi fortsætter med at bruge mailchimp, selv om der er enkelte medlemmer uden mailadresse, og 8 medlemmer har frabedt sig nyhedsmail. Vi sætter et lille stykke i Perspektiv med opfordring dels til indmeldelse, dels til abonnement på nyhedsbrevet. Også ikke-medlemmer kan abonnere.

Vi sender nyhedsbrev om vores planlagte arrengementer, og vi efterlyser suppleanter til bestyrelsen. Anni kigger på pollmuligheder i Mailchimp.

3.Dagsorden for fællesmøde 14.juni – ingen kunne deltage. Anni skriver til Bruno om det og lidt om vores bestyrelsesmøde.

4.Webinar-evaluering: teknikken fungerede fint. Vi skal være opmærksom på, at adressen i linket skifter hver dag, så folk skal have en frisk mail om morgenen. Vi spørger vores medlemmer om ideer til webinarer – en opfordring til at skrive på bloggen.

Ref. Anni

No Comments »

?>