Warning: Use of undefined constant wp_cumulus_widget - assumed 'wp_cumulus_widget' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/it-faggruppen.dk/public_html/blog/wp-content/plugins/wp-cumulus/wp-cumulus.php on line 375
Category "Referater" /// it-faggruppen.dk

it-faggruppen.dk

 • Kalender

  april 2021
  M T O T F L S
  « apr    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • Subscribe

 • Vi skriver om

 • Hvem skriver her

Visionsseminar for bestyrelsen 25-26/5-2018

10/17/2018 (Andet, Referater)

Visions-seminar for IT-faggruppens bestyrelse  25-26/5-2018

1. Redesign af IT-faggruppen

Omformulering og udvidelse af IT-faggruppens fokus fra det rent teknisk / håndværksmæssige til også at omfatte dataetik og ………. foruden……….?

2. Formål

Vores nuværende formål:

Stk. 1

IT-faggruppens formål er:

 • at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og udvikling
 • at fremme og synliggøre IT-udviklingsmuligheder
 • at profilere den biblioteksfaglige IT-medarbejder
 • at styrke medlemmernes muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling

2. Kommunikation

a) Hvordan  bliver vi bedre til at kommunikere med faggruppens medlemmer?

b) Nyt design til hjemmesiden

c) LinkedIn

3.  Medlemsrettede aktiviteter

a) Hvordan kan vi understøtte, at medlemmer fx videndeler eller i øvrigt kommunikerer med hinanden, og derved understøtte at de oplever at de er en del af et fællesskab (som faggruppen reelt er).

4.  Arrangementer – status og beslutning herom?

5.  Orientering om HB seminar

6.  Mulig plads i IT-politisk nævn  –  Mere info følger fra Daniel

7.  Evt.

 

Referat: Alle

Deltagere: Pernille Saul (fredag), Hans Erik Sørensen, Erik Bachmann, Kim Jesper Josefsen og Daniel Ackey

 1. Redesign af IT-faggruppen

Vores nuværende formål:

 • 2 Formål

Stk. 1

IT-faggruppens formål er:

 • at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og udvikling
 • at fremme og synliggøre IT-udviklingsmuligheder
 • at profilere den biblioteksfaglige IT-medarbejder
 • at styrke medlemmernes muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling

 

Hvor vil vil hen:

Fra BF hovedbestyrelsesseminar:

Ønske om at inddrage faggrupperne mere politisk – f.eks. ved optagelse i udvalg.

Kan man støtte faggrupperne ved at udføre f.eks. bogholderopgaver i centralt BF-regi?

Kunne man tænke sig at udvikle badges med tydelig angivelse af fagforenings- og faggruppetilhørsforhold?

Flipover 25/5 på Hotel Sakskøbing:
Politisk
Fællesskab
Videndeling
Facilitering af fællesskab
Oplæg om cookies
Udvidelse af fagområde

 • Dataetik
 • Content manager (webmaster)
 • SOME
 • Bibliometri
 • Licens
 • Brugervenlighed

Forslag til nye vedtægter

 • 1 Navn

Faggruppens navn er: Faggruppen for IT og dataetik

eller IT-faggruppen – Faggruppen for IT og dataetik

 • 2 Formål
  IT-faggruppens formål er:

Stk. 1

 • at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og videndeling indenfor it-faglige områder
 • at understøtte den it-politiske debat
 • at tilbyde medlemmerne et fagligt forum der støtter efteruddannelse og kompetenceudvikling

———————————

Mål:

 • Politisk påvirkning  
 • Fagfællesskab
 • Vidensdeling
 • Facilitering af fællesskab
 • Bibliometri
 • UX
 • Teknik og infrastruktur

Operationelle mål:

 • Brande fagggruppen
 • Udvidelse af fagområdet:
 • Dataetik
 • Content Manager
 • SoMe
 • lave aktiviteter, der inviterer privat-ansatte ind.

Snitflader til andre fagområder:

 • Digital formidling
 • SoMe
 • DataScience
 • Maker (-space)
 1. Kommunikation
 2. Hvordan  bliver vi bedre til at kommunikere med faggruppens medlemmer?
 3. Nyt design til hjemmesiden, Erik og Daniel arbejder videre
 4. LinkedIn gruppe oprettet. https://www.linkedin.com/groups/13602260

 

 1. Medlemsrettede aktiviteter

Vi skal ved starten af alle arrangementer/aktiviteter præsenterer fagruppen og hvordan man bliver medlem.

Arrangement onsdag den 6. juni med Anders Colding-jørgensen. Kim og Daniel laver en flyer der fortæller om faggrupen (kort tekst om faggruppe, indmelding, link til LinkedIn gruppe, kommende arrangementer)

4. Mulige arrangementer:

 • Brede arrangementer, mere blød og almen, hele BFs medlemsskare som målgruppeForedrag /Gå-hjem-møde med Pierre Collignon, journalist,  om fake-news
  Aktuel med bog udkommet i maj: http://www.gyldendal.dk/produkter/pierre-collignon/tilbage-til-virkeligheden-47093/andet-9788702256352
  Status: Forespurgt på pris og dato i september
  Kim tovholderPernille Tranberg, https://dataethics.eu/, afventer
 • Dark web
  Status: Daniel researcher videre
 • Faglige, nørde arrangementer
 • Oplæg om opbygningen af bibliotekssystemer. Erik om hvordan systemet hænger sammen. Pernille om Kombit. Networking. Form: Gå-hjem-møde. Sted: Vanløse Bibliotek, Akademikerhuset på Frederiksberg eller Campus Carlsberg, Professionshøjskolens bibliotek. Status: Under planlægning, Erik tovholder, afvikles i løbet af efteråret

5.  Orientering om HB-seminar –

6. Politisk indflydelse i råd og nævn:  IT-politisk nævn, Daniel samler op, efter snak med Jette Fugl.  DBCs kommende brugerråd: Daniel og Kim taler med Tine Segel om mulighed for at påvirke, så vi får en plads.

7.  Eventuelt. Intet at tilføje. 

 

Kommentarer lukket til Visionsseminar for bestyrelsen 25-26/5-2018

Referat af IT-faggruppens bestyrelsesmøde 6/6-2017

06/21/2017 (Referater)

Referat af bestyrelsesmøde 6/6-2017

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden med evt. tilføjelser af nye punkter
 2. Økonomi
 3. Redesign af IT-faggruppen
 4. Kommende aktiviteter
 5. Gennemgang af årshjul
 6. Nyt fra BFs netværksgrupper
 7. Evt.

Referat og dagsorden godkendt.

Status på økonomi venter til næste møde.

Redesign af IT-faggruppen:

Herunder diskussion af et udvidet fokusområde: Dataetik? Hvor er fremtidens arbejdsmarked? Er systemadministratorernes død måske en tilsnigelse? Hvor kommer AI ind i det offentlige – og hvordan håndterer vi det? Ytringsfrihed/netneutralitet hvordan udvikler det område sig? Persondatalovgivning – osv. Det udvidede fokusområde kræver sandsynligvis en omskrivning af formålsparagraffen i vedtægterne. Det tager vi op i god tid før næste GF.

Kommende aktiviteter:

Forslag: Faggruppen afholder et seminar til inspiration på et hyggeligt hotel syd for København i begyndelsen af september. Pernille sender en doodle ud. Vigtige aktuelle emner til arrangementer: Persondataforordningen, ytringsfrihed, beskyttelse af den personlige identitet.

Emner til oplæg: Peter Blume (ex. Den nye persondataret). Dotopia omkring beskyttelse af identitet. Anders Kjærulf: Ytringsfrihed (prog. på radio 24/7: Aflyttet). Konkret forslag til fyraftensmøde i september: Persondataforordningen ved Peter Blume. Afholdes ?

Gennemgang af årshjul: Tages op på seminar / næste bestyrelsesmøde.

Nyt fra BF’s netværksgrupper: Tages op på seminar / næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt: Intet

 

 

Kommentarer lukket til Referat af IT-faggruppens bestyrelsesmøde 6/6-2017

Bestyrelsesmøde 18/5-2017 kl. 16.55

05/26/2017 (Referater)

Bestyrelsesmøde:

Dagsorden

 • Konstituering af bestyrelsen
 • Eventuelt

Konstituering: Pernille Saul – formand, Annie Guldberg Madsen, kasserer.

Kontaktperson til BF: Hans Erik Sørensen

Eventuelt:

Faggruppemøde mandag den 22/5: Kim J.J. deltager som stand in for Hans Erik.

Næste bestyrelsesmøde: 6/6 kl. 16.30 i Akademikerhuset/…tønden. Kim laver aftale om lokale. Hans Erik bestiller bord på Sel e Pepe kl. 18.00 (Ndr. Fasanvej 9).

Kommentarer lukket til Bestyrelsesmøde 18/5-2017 kl. 16.55

Generalforsamling 27/4-2017 – genoptaget 18/5

05/26/2017 (Referater)

Generalforsamling 27/4 2017 – genoptaget 18/5-2017 kl. 16.30

Dagsorden

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 2. Valg af revisorer
 3. Evt.

Dirigent:  Daniel Ackey

 1. Opstillede: Pernille Saul, Erik Bachmann, Daniel Ackey, Kim J. Josefsen, Hans Erik Sørensen, Anni Guldberg Madsen, Per Kjær. – De første 5 er valgt – de to sidste som suppleanter.
 2. Opstillede: Kasper Bøgh, Birger Kriegbaum Sørensen. Valgt.
 3. 4. oktober 2017 opfordres hele bestyrelsen til at deltage i et af BF planlagt seminar.

OBS – Tillæg: På grund af en fejl blev Henrik Jensen, Furesø, ikke opstillet på den korte hektiske genoptagne generalforsamling. Efter råd fra Bruno Petersen, BF, vil Henrik såfremt ingen medlemmer af faggruppen protesterer indenfor 14 dage fra dags dato (26/5-2017) fremover blive betragtet som fuldgyldigt medlem af IT-faggruppens bestyrelse.

 

Kommentarer lukket til Generalforsamling 27/4-2017 – genoptaget 18/5

Generalforsamling i IT-faggruppen 27/4-2017

04/28/2017 (Referater)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår
 5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
 6. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Referat:

 1. Valg af dirigent: Daniel Ackey. Referent: Hans Erik Sørensen
 2. Stemmeudvalg: Kim Josephsen tæller stemmer.
 3. Bestyrelsens beretning fremlagt ved Pernille Saul. Affødte en diskussion om faggruppens eventuelle videreførelse og måske ændrede retning i forlængelse af de to arrangementer der er afholdt før generalforsamlingen. Se evt. IT-faggruppens blog. Beretningen godkendt.  Diskussionen mundede ud i at vi vil videreføre IT-faggruppen med et udvidet fokus mod også IT-etik. 
 4. Årsregnskab: Regnskabet fremlagt med revisors påtegning om at det er sidste gang det godkendes med et stadigt stigende overskud. Godkendt med bemærkningen om det stigende overskud taget til efterretning.
 5. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget.
 6. Budget for 2017: Budgettet godkendt (5 for – en undlod at stemme) med fastholdelse af de 156,- kr.’s kontigent samt en rettelse (workshops hævet fra 3.000 til 30.000 kr.) der medfører et underskud på 30.000,- kr. for 2017.  
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Generalforsamlingen suspenderes pga. for få fremmødte opstillingsvillige faggruppemedlemmer jvf. paragraf 5 stk. 2. Generalforsamlingen genoptages torsdag den 18. maj kl. 16.30 i Akademikertårnet med følgende punkter: 7 + 8 fra ovenstående dagsorden. Det vil være en forudsætning for fortsættelse af faggruppen at der melder sig mindst en kandidat mere sådan at vedtægternes krav om mindst 6 opstillede kan imødekommes. 
 8. Gennemføres den 18/5-2017 når GF genoptages.

Kommentarer lukket til Generalforsamling i IT-faggruppen 27/4-2017

Referat af bestyrelsesmøde 6/1-2015

01/19/2015 (Referater)

Referat af bestyrelsesmøde 6/1-2015

No Comments »

Referat bestyrelsesmøde den 22/4 -2014

04/29/2014 (Andet, bestyrelsen, Referater)

Referat fra sidst: Ingen kommentarer.

Arrangement med Tony Russell-Rose:

Han ønsker naturligt nok at få rejse og ophold betalt. Dertil ønsker vi at give ham et honorar for ulejligheden. Anni venter datoforslag fra TRR. Så snart de foreligger checker Hans Erik om DBC’s auditorium er ledigt.

Kan vi finde nogen til at vurdere DDB-cms’et for tilgængelighed og brugervenlighed?

Thomas Schnitker for brugervenlighed og Lars Christensen fra Sensus for tilgængelighed er gode bud som Karen forsøger at få en aftale med. Når vi kender prisen vurderer vi sagen –

Hans Erik undersøger DBC-kantinens pris på et heldagsarrangement m. morgenmad, vand og frugt, frokost, eftermiddagskaffe med lidt sødt + frugt.

Økonomi:

Der står p.t. 105.342,43,- på vores konto i Spar Nord.

Anni gennemfører flytning af konti fra SparNord til Arbejdernes Landsbank.

Vedtægterne gennemgås på næste bestyrelsesmøde. Se vores nuværende på bloggen.

Se også standardvedtægter og foreningshåndbog på Arbejdernes Landsbank:   al-bank.dk

Budget for resten af 2014:

Udgifter til bestyrelsesmøder:          3.000,-
Kontorhold:       0,-
Gaver: 1.000,-
Gebyrer til bank:   250,-
Udgifter til arrangement m. TRR:     25.000,-
Udgifter til firmaer for vurdering:       25.000,-
Vingaver til oplægsholdere: 2.000,-
Webhotel: 1.000,-
Diverse: 7.000,-

Ialt:          64.250,-

Medlemskab af Innovation Lab koster godt 6.200,- kr. Vi vedtog at vi spørger medlemmerne om de i løbet af det sidste år har brugt medlemskabet til noget. Karen udfører i form af en Doodle.

Tur til USA

BØFA repræsentant har sendt en af deres ansøgninger til  inspiration.

Nyt emne er kommet på bordet: Chicago omkring uge 43 (20-26 okt.). Her skønnes at være interessante muligheder.

Se dokumentet “Ideer – studietur” for nyeste tilføjelser.

Hans Erik ringer til Team Benns og forespørger om direkte fly og hotel fra ca. mandag den 20/10  og en lille uge frem – lidt afhængigt af hvad der er bedst økonomi i.

Mål: Studietur for at afdække bibliotekernes vej fra hylder til makerlabs!

 

No Comments »

Referat af bestyrelsesmøde den 10. marts 2014

03/19/2014 (bestyrelsen, Referater)

Økonomi:  Der var ca. 10.000,- kr. i overskud fra september arrangementet om NFBS.

Der står p.t. 106.317,- kr. på foreningens  konto.
Foreningen har nu 178 BF-medlemmer som udløser tilskud.

Annie skal snarest til Arbejdernes Landsbank i Ålborg for at få rådgivning omkring håndtering af foreningens økonomi. AL er længere fremme i IT-anliggender end Spar Nord. Hvis de indfrier forventningerne flytter Annie vores konti hertil.

Fredagsbaren bliver denne gang ikke med deltagelse fra IT-faggruppen.

Arrangementer:

Brugergrænseflader – aftalt til september for at DDB-CMS’et kan færdigt og i drift:

Barbara har kontaktet Tony Russell-Rose. Så snart der foreligger en dato booker Hans Erik DBC’s auditorium. TS ved en masse om brugergrænseflader og tilgængelighed.

Eftermiddagen besættes om muligt med Rolf Madsen og Michael Anker – og f.eks. Kirsten Larsen til at fortælle om det nye Bibliotek.dk.

Vi forstiller os at vi hyrer nogle folk til at screene DDB-cms’et og stille spørgsmål til panelet. Ideer:  Snitker og Co., Sensus. Dato afventes før den videre planlægning.

Nyt Fælles BiblioteksSystem:

NFBS skal implementeres til test i december. Arrangement afholdes i januar.

Studierejsen til USA (november 2014):

Lita-konferencen i New Mexico er dyr. Overvejes om ikke den bliver for dyr.
New York (New York Public Library bl.a.) og Washington (Library of  Congress bl.a.)  er en anden mulighed.
I N.Y.  findes et “Silicon Alley” som også kunne være interessant. Her er IT og tech-virksomheder.
Selvfinanciering af biblioteksaktiviteter er et andet emne der kunne være interessant at høre om.

Budget udarbejdes med 5 overnatninger.

Bøfa har tidligere lavet en tur til USA hvor de har fået 60.000,- kr. fra Edward Petersens fond.  Prisen på deres tur er p.t. ukendt.

Hans Erik opretter to dokumenter til deling for ideer mm. til studieturen og et til ansøgning. Alle bedes sende deres egen Gmail-adresse til den fælles mailadresse – så deler Hans Erik dokumenterne med alle.

Karen udnævnes til tovholder på ansøgningsdokumentet – og Annie på ideer til turen.

Næste møde aftales snarest

No Comments »

Referat af bestyrelsemøde den 28.1.2014

02/28/2014 (bestyrelsen, Referater)

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

Økonomi:  124,- for meget udbetalt fra BF. Skabte lidt forvirring indtil Annie fandt ud af det.

Annie gav os en briefing om regnskabet og den økonomiske status for 2013 som ser fin ud.  Regnskabet kommer senere. Der står p.t. 73.000,- kr. på bankkontoen.

Faggruppens bestyrelse bevilger hermed en Office-pakke til Annies pc.

Medlemsaktiviteter:

Arrangement med Tony Russell-Rose som ved en masse om facetteret søgning  og brugergrænseflader til søgesystemer. Han skal ikke have noget for at holde foredrag.  Meget gerne ham om formiddagen og noget om det nye DDB-CMS om eftermiddagen. Vi satser på at arrangere det i DBC’s auditorium i april.

Det er tanken at invitere folkene fra DDB-sekretariatet til at sige noget om anden del af arrangementet.

Her link til demoversion af det nye DingTotal DDB-CMS:

http://dingtotal.ting.dk

Der skal sættes et panel såvidt muligt bestående af: Rolf Madsen, Michael Anker fra DDB og Bo Fristed fra Århus.

Barbara spørger Tony R. og aftaler en dato. Endvidere spørger Barbara Helene Nørgård Bech om oplæg til begavede spørgsmål ang. tilgængelighed mm.

Hans Erik booker auditoriet på DBC når datoen er kendt.

Studietur til USA: ALA’s interessegruppe for IT, LITA, har ikke svaret på Annies mails.

Tine prøver at sende mail fra sin IBM-adresse for om muligt at få dem i tale.

Indtil  vi får forbindelse med dem kan vi ikke meget andet end kigge efter biblioteker omkring Albuquerqe.

Næste bestyrelsesmøde:  10. marts. Kl. 16-19

No Comments »

Referat af bestyrelsens visionsseminar den 13.9.13

10/12/2013 (bestyrelsen, Referater)

1. Medlemsstatistik

Statistik over medlemmernes fordeling på køn- og aldersgrupper blev fremlagt og diskuteret.

Det kom frem at faggruppen fik en del medlemmer i den yngre ende ved de fredagsbarer der blev afholdt for et par år siden. Det var dengang meningen at det skulle gentages. Erik tager spørgsmålet med til næste fælles faggruppemøde i BF-regi.

2. Bestyrelsesansvar

Afklaring af hvad begrebet tegningsret indebærer.

Vigtigt af få nedfældet ideer og planer fostret på generalforsamlingen i referatet fra dette.

Økonomien skal vendes på alle bestyrelsesmøder.

Alle vedtagne uddelegeringer skal fremgå af referater fra bestyrelsesmøderne.

Vedtagen standarddagsorden for fremtidige bestyrelsesmøder:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Økonomi
4. Medlemsaktiviteter
5. Nyt fra BF
6. Næste møde
7. Eventuelt

3. Økonomi

Refusion af rejseafregning klares via BF’s hjemmeside under “faggrupper / praktiske oplysninger”. Her er div. blanketter til forskellige transportformer.

Beholdning pr. 14/9-2013:    99.767,84 DKK

Budgettet afspejler ikke udgifter til årets bestyrelsesmøder. Alene vison-seminaret i Saxkøbing løber op i knap 10.000,- kr.

Anni fremskaffer et Dankort til hendes brug som kasserer i faggruppen.

4. Kommende aktiviteter

Vi forsøger at arrangerer et møde i november – 16.30 – 19.00 – om tilgængelighed på websites med Helene Nørgaard Bech. Barbara kontakter hende (kollega). Vender tilbage senest tirsdag i næste uge.

Det bliver gratis at deltage for alle. Kræver tilmelding pga. servering af sandwiches.

Arrangement med Tony Russell-Rose om forbedring af brugeroplevelsen på websites (Information retrieval manager – ved noget om “consumer search behaviour”) – forsøges arrangeret i løbet af første halvår 2014.Hans Erik undersøger om vi kan låne DBC’s auditorium. Barbara kontakter Tony R.

 Arrangement i september næste år: NFBS – status: Hvad sker der med folkebibliotekernes IT – 3. del.

Vi besluttede at booke et større sted næste gang. Om prisen skal sættes op for ikke medlemmer  diskuterer vi senere.

 Ide til workshop hvor deltagerne kan lære at kode apps til telefoner. Vi undersøger hvem der kunne hyres til at forestå en sådan. Pernille undersøger en kontakt.

IT-kompetencer – ideer til arrangement(er):

Brugeradfærd på nettet

Workshop omkring sql og database-etablering

Tilgængelighed på websider

Sikker adfærd på nettet

Responsive web-design

HTML-5

Studietur til udlandet for medlemmer

En række konferencemuligheder blev vendt. Bl.a. LITA og ELAG konferencerne 2014.  Interessen samlede sig især om:

LITA FORUM – http://www.ala.org/lita/

Karen har sendt en forespørgsel ang. en fornuftig pris på konferencedeltagelse. Når Karen har et svar arbejder vi videre mht. booking af hotel, fly og evt. supplerende biblioteksbesøg el.a..

Når der er lidt mere konkret på bordet sendes en ansøgning om støtte til Edward Pedersens Biblioteksfond som bekendtgør ansøgningsfrister 1. maj og 1. november hvert år.

Medlemskommunikation

 Anni skriver på et nyhedsbrev til medlemmerne og den seneste udvikling. Sendes ud til bestyrelsen før udsendelse til medlemmerne.

Karen sørger for udsendelsen når det er godkendt.

Vi bruger fortsat mailchimp.dk til udsendelse af nyhedsbreve. Her er templates og statistik fås “gratis” over diverse nyttige emner.

 Næste bestyrelsesmøder 

Næste ordinære bestyrelsesmøde arrangeres før det kommende arrangement om tilgængelighed. Dato er afhængig af hvornår oplægsholder har tid.

Første møde i 2014: Tirsdag den 7. januar kl. 16.00. Vi mødes hos Findwise på Frederiksborggade 32. Karen sørger for bordbestilling på et passende sted.

Vi besluttede at arrangere et visionsseminar af lignende karakter – måske i Skagen?

Enighed om at det har været særdeles positivt og produktivt.

Eventuelt

Karen har fået nyt job hos Findwise.dk

Det er muligt at holde bestyrelsesmøde i et lokale her – og så evt. gå ud i byen og spise bagefter.

Link til Danteks nye blog:  danteklibrary.dk

Link til Axiells blog: http://www.axiell.dk/blog    og     http://www.axiell.dk/news

Vi besluttede om at gennemgå vedtægterne i god tid inden næste generalforsamling om ca. 1 ½ år.

Handlingsplan – opsummering af hvem der gør hvad

Erik spørger til hvornår BF holder fredagsbar med deltagelse af faggrupperne.

Anni fremskaffer et Dankort til hendes brug som kasserer i faggruppen.

Barbara kontakter Helene Nørgaard Bech i forb. med arrangement om tilgængelighed.

Tony Russell-Rose forsøges hyret til arrangement om brugeroplevelse. Barbara kontakter.

Hans Erik undersøger om vi kan låne DBC’s auditorium til Tony R.-arrangementet.

Pernille undersøger en kontakt ang. apps til telefoner.

Karen vender tilbage med svar fra LITA ang. konference-deltagelse.

Anni laver udkast til nyhedsbrev – Karen sender det ud når godkendt.

Karen sørger for bordbestilling i forb. med mødet 7/1.

No Comments »

?>