Warning: Use of undefined constant wp_cumulus_widget - assumed 'wp_cumulus_widget' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/it-faggruppen.dk/public_html/blog/wp-content/plugins/wp-cumulus/wp-cumulus.php on line 375
Category "bestyrelsen" /// it-faggruppen.dk

it-faggruppen.dk

 • Kalender

  april 2021
  M T O T F L S
  « apr    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • Subscribe

 • Vi skriver om

 • Hvem skriver her

LinkedIn

11/10/2018 (Andet, bestyrelsen)

Tilmeld dig faggruppens LinkedIn-gruppe: Faggruppen for IT og Dataetik, hvor vi bl.a. annoncerer vores kommende arrangementer.

Kommentarer lukket til LinkedIn

IT-faggruppens bestyrelsesmøde 30/11-2016

12/05/2016 (bestyrelsen)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Referat af møde den 19. september
  Ingen yderligere opfølgning
 3. Økonomi
  Bankbeholdning: Kr. 121.834,65
 4. Fastlæggelse af dato for generalforsamlingen 2017
  Generalforsamling 2017 er fastsat til den 27. april, tid og sted oplyses senere.
  Pernille udsender datoen på e-mail til medlemmerne og gør samtidig opmærksom på, at vi efterlyser kommende bestyrelsesmedlemmer.Øvrige vigtige datoer i forbindelse med generalforsamling 2017:
  16.3. Indkomne forslag
  30.3. Dagsorden med bilag
 5. Drøftelse af kommissorium/formål med IT-faggruppen, herunder navneændring.
  Vi havde en brainstorm omkring, hvad IT-faggruppen fremadrettet kunne beskæftige sig med:
  Digitalisering, infrastruktur, oplysning, indflydelse.
  Hvem leverer hvad i relation til infrastruktur og systemer?, hvordan er sammenhængen, hvor er ansvaret, hvilke processer? Vi drøftede muligheden af at få et konsulentfirma kortlægge dette til gavn for medlemmerne.
  Digital faglighed, undersøge hvilke 5 ting, der kunne gøre livet lettere i biblioteksrummet for vores medlemmer.
  Fortsættes på næste møde.
 6. Gensidig orientering
  Intet til referat
 7. Mødedatoer
  Pernille udsender doodle
 8. Evt.
  Intet
  Referent Pernille Saul

Kommentarer lukket til IT-faggruppens bestyrelsesmøde 30/11-2016

Referat af bestyrelsesmøde den 2.6.2015

06/03/2015 (bestyrelsen)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Valg af referent: Hans Erik S. valgt for dette møde.

Konstituering
Valg af kasserer: Erik Bachmann valgt. EB + PS skal have tegningsret for foreningen.
Valg af kontaktperson til BF: Hans Erik S. valgt.
Valg af formand: Pernille Saul valgt. Varetager medlemskommunikation.
Valg af sekretær: Hans Erik S. valgt.
Valg af webmaster: Barbara Hammer valgt.

Evaluering af generalforsamlingen
Et par punkter taget op på generalforsamlingen rettes til i vedtægterne som indsendes til BF af Hans Erik.
Forum for faglig diskussion bør forsøges etableret i faggruppens regi – åbent for alle? Hvordan? Tages op under kommende aktiviteter.

Orientering om netværksseminar 26/5
EB og HES deltog. Positiv oplevelse og megen nyttig information. Forslag fra EB om at lave et dobbelt årshjul da opgaverne de to år før næste GF er forskellige. Husk at der er spalteplads i Perspektiv hvis vi har noget vi vil eksponere.

Orientering om BIL/DDB-udvalgsmødet den 28/5
Pernille deltog. Orientering om autoritetsdata som skal kunne trækkes fra et nyt autoritetsregister til brug for katalogisering. Nye katalogiseringsregler – RDA. Bedre til digitale materialer. Medfører at Danmarc2 skal erstattes af noget andet.

Bestyrelsesseminar
Et seminar aftalt til 4/9 midt på dagen til 5/9 midt på dagen. Hans Erik sørger for dagsorden. Husk vi kan trække på BF’s sekretariat!

Kommende aktiviteter
Virksomhedsbesøg – f.eks. Århus’ nye hovedbibliotek / DBC / Systematic / DDB ??
Møde sammen med Referencefaggruppen (foreslået af dem) om kvalificeret Google søgning. Vi mener ikke at kombinationen med sikkerhed på nettet som foreslået – er oplagt. Men er interesserede i at lave et arrangement om søgning.

Eventuelt
Husk at tænke over mulige arrangementer til vi mødes igen den 4/9.
Pernille: Hvordan kan vi blive mere synlige i den faglige debat? Sociale medier?
Forslag om at vi spørger medlemmerne hvor de har problemer. Føler de sig alene om problemerne? Hvad kan vi gøre fra faggruppen?

No Comments »

Referat bestyrelsesmøde den 22/4 -2014

04/29/2014 (Andet, bestyrelsen, Referater)

Referat fra sidst: Ingen kommentarer.

Arrangement med Tony Russell-Rose:

Han ønsker naturligt nok at få rejse og ophold betalt. Dertil ønsker vi at give ham et honorar for ulejligheden. Anni venter datoforslag fra TRR. Så snart de foreligger checker Hans Erik om DBC’s auditorium er ledigt.

Kan vi finde nogen til at vurdere DDB-cms’et for tilgængelighed og brugervenlighed?

Thomas Schnitker for brugervenlighed og Lars Christensen fra Sensus for tilgængelighed er gode bud som Karen forsøger at få en aftale med. Når vi kender prisen vurderer vi sagen –

Hans Erik undersøger DBC-kantinens pris på et heldagsarrangement m. morgenmad, vand og frugt, frokost, eftermiddagskaffe med lidt sødt + frugt.

Økonomi:

Der står p.t. 105.342,43,- på vores konto i Spar Nord.

Anni gennemfører flytning af konti fra SparNord til Arbejdernes Landsbank.

Vedtægterne gennemgås på næste bestyrelsesmøde. Se vores nuværende på bloggen.

Se også standardvedtægter og foreningshåndbog på Arbejdernes Landsbank:   al-bank.dk

Budget for resten af 2014:

Udgifter til bestyrelsesmøder:          3.000,-
Kontorhold:       0,-
Gaver: 1.000,-
Gebyrer til bank:   250,-
Udgifter til arrangement m. TRR:     25.000,-
Udgifter til firmaer for vurdering:       25.000,-
Vingaver til oplægsholdere: 2.000,-
Webhotel: 1.000,-
Diverse: 7.000,-

Ialt:          64.250,-

Medlemskab af Innovation Lab koster godt 6.200,- kr. Vi vedtog at vi spørger medlemmerne om de i løbet af det sidste år har brugt medlemskabet til noget. Karen udfører i form af en Doodle.

Tur til USA

BØFA repræsentant har sendt en af deres ansøgninger til  inspiration.

Nyt emne er kommet på bordet: Chicago omkring uge 43 (20-26 okt.). Her skønnes at være interessante muligheder.

Se dokumentet “Ideer – studietur” for nyeste tilføjelser.

Hans Erik ringer til Team Benns og forespørger om direkte fly og hotel fra ca. mandag den 20/10  og en lille uge frem – lidt afhængigt af hvad der er bedst økonomi i.

Mål: Studietur for at afdække bibliotekernes vej fra hylder til makerlabs!

 

No Comments »

Referat af bestyrelsesmøde den 10. marts 2014

03/19/2014 (bestyrelsen, Referater)

Økonomi:  Der var ca. 10.000,- kr. i overskud fra september arrangementet om NFBS.

Der står p.t. 106.317,- kr. på foreningens  konto.
Foreningen har nu 178 BF-medlemmer som udløser tilskud.

Annie skal snarest til Arbejdernes Landsbank i Ålborg for at få rådgivning omkring håndtering af foreningens økonomi. AL er længere fremme i IT-anliggender end Spar Nord. Hvis de indfrier forventningerne flytter Annie vores konti hertil.

Fredagsbaren bliver denne gang ikke med deltagelse fra IT-faggruppen.

Arrangementer:

Brugergrænseflader – aftalt til september for at DDB-CMS’et kan færdigt og i drift:

Barbara har kontaktet Tony Russell-Rose. Så snart der foreligger en dato booker Hans Erik DBC’s auditorium. TS ved en masse om brugergrænseflader og tilgængelighed.

Eftermiddagen besættes om muligt med Rolf Madsen og Michael Anker – og f.eks. Kirsten Larsen til at fortælle om det nye Bibliotek.dk.

Vi forstiller os at vi hyrer nogle folk til at screene DDB-cms’et og stille spørgsmål til panelet. Ideer:  Snitker og Co., Sensus. Dato afventes før den videre planlægning.

Nyt Fælles BiblioteksSystem:

NFBS skal implementeres til test i december. Arrangement afholdes i januar.

Studierejsen til USA (november 2014):

Lita-konferencen i New Mexico er dyr. Overvejes om ikke den bliver for dyr.
New York (New York Public Library bl.a.) og Washington (Library of  Congress bl.a.)  er en anden mulighed.
I N.Y.  findes et “Silicon Alley” som også kunne være interessant. Her er IT og tech-virksomheder.
Selvfinanciering af biblioteksaktiviteter er et andet emne der kunne være interessant at høre om.

Budget udarbejdes med 5 overnatninger.

Bøfa har tidligere lavet en tur til USA hvor de har fået 60.000,- kr. fra Edward Petersens fond.  Prisen på deres tur er p.t. ukendt.

Hans Erik opretter to dokumenter til deling for ideer mm. til studieturen og et til ansøgning. Alle bedes sende deres egen Gmail-adresse til den fælles mailadresse – så deler Hans Erik dokumenterne med alle.

Karen udnævnes til tovholder på ansøgningsdokumentet – og Annie på ideer til turen.

Næste møde aftales snarest

No Comments »

Referat af bestyrelsemøde den 28.1.2014

02/28/2014 (bestyrelsen, Referater)

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

Økonomi:  124,- for meget udbetalt fra BF. Skabte lidt forvirring indtil Annie fandt ud af det.

Annie gav os en briefing om regnskabet og den økonomiske status for 2013 som ser fin ud.  Regnskabet kommer senere. Der står p.t. 73.000,- kr. på bankkontoen.

Faggruppens bestyrelse bevilger hermed en Office-pakke til Annies pc.

Medlemsaktiviteter:

Arrangement med Tony Russell-Rose som ved en masse om facetteret søgning  og brugergrænseflader til søgesystemer. Han skal ikke have noget for at holde foredrag.  Meget gerne ham om formiddagen og noget om det nye DDB-CMS om eftermiddagen. Vi satser på at arrangere det i DBC’s auditorium i april.

Det er tanken at invitere folkene fra DDB-sekretariatet til at sige noget om anden del af arrangementet.

Her link til demoversion af det nye DingTotal DDB-CMS:

http://dingtotal.ting.dk

Der skal sættes et panel såvidt muligt bestående af: Rolf Madsen, Michael Anker fra DDB og Bo Fristed fra Århus.

Barbara spørger Tony R. og aftaler en dato. Endvidere spørger Barbara Helene Nørgård Bech om oplæg til begavede spørgsmål ang. tilgængelighed mm.

Hans Erik booker auditoriet på DBC når datoen er kendt.

Studietur til USA: ALA’s interessegruppe for IT, LITA, har ikke svaret på Annies mails.

Tine prøver at sende mail fra sin IBM-adresse for om muligt at få dem i tale.

Indtil  vi får forbindelse med dem kan vi ikke meget andet end kigge efter biblioteker omkring Albuquerqe.

Næste bestyrelsesmøde:  10. marts. Kl. 16-19

No Comments »

Referat af bestyrelsens visionsseminar den 13.9.13

10/12/2013 (bestyrelsen, Referater)

1. Medlemsstatistik

Statistik over medlemmernes fordeling på køn- og aldersgrupper blev fremlagt og diskuteret.

Det kom frem at faggruppen fik en del medlemmer i den yngre ende ved de fredagsbarer der blev afholdt for et par år siden. Det var dengang meningen at det skulle gentages. Erik tager spørgsmålet med til næste fælles faggruppemøde i BF-regi.

2. Bestyrelsesansvar

Afklaring af hvad begrebet tegningsret indebærer.

Vigtigt af få nedfældet ideer og planer fostret på generalforsamlingen i referatet fra dette.

Økonomien skal vendes på alle bestyrelsesmøder.

Alle vedtagne uddelegeringer skal fremgå af referater fra bestyrelsesmøderne.

Vedtagen standarddagsorden for fremtidige bestyrelsesmøder:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Økonomi
4. Medlemsaktiviteter
5. Nyt fra BF
6. Næste møde
7. Eventuelt

3. Økonomi

Refusion af rejseafregning klares via BF’s hjemmeside under “faggrupper / praktiske oplysninger”. Her er div. blanketter til forskellige transportformer.

Beholdning pr. 14/9-2013:    99.767,84 DKK

Budgettet afspejler ikke udgifter til årets bestyrelsesmøder. Alene vison-seminaret i Saxkøbing løber op i knap 10.000,- kr.

Anni fremskaffer et Dankort til hendes brug som kasserer i faggruppen.

4. Kommende aktiviteter

Vi forsøger at arrangerer et møde i november – 16.30 – 19.00 – om tilgængelighed på websites med Helene Nørgaard Bech. Barbara kontakter hende (kollega). Vender tilbage senest tirsdag i næste uge.

Det bliver gratis at deltage for alle. Kræver tilmelding pga. servering af sandwiches.

Arrangement med Tony Russell-Rose om forbedring af brugeroplevelsen på websites (Information retrieval manager – ved noget om “consumer search behaviour”) – forsøges arrangeret i løbet af første halvår 2014.Hans Erik undersøger om vi kan låne DBC’s auditorium. Barbara kontakter Tony R.

 Arrangement i september næste år: NFBS – status: Hvad sker der med folkebibliotekernes IT – 3. del.

Vi besluttede at booke et større sted næste gang. Om prisen skal sættes op for ikke medlemmer  diskuterer vi senere.

 Ide til workshop hvor deltagerne kan lære at kode apps til telefoner. Vi undersøger hvem der kunne hyres til at forestå en sådan. Pernille undersøger en kontakt.

IT-kompetencer – ideer til arrangement(er):

Brugeradfærd på nettet

Workshop omkring sql og database-etablering

Tilgængelighed på websider

Sikker adfærd på nettet

Responsive web-design

HTML-5

Studietur til udlandet for medlemmer

En række konferencemuligheder blev vendt. Bl.a. LITA og ELAG konferencerne 2014.  Interessen samlede sig især om:

LITA FORUM – http://www.ala.org/lita/

Karen har sendt en forespørgsel ang. en fornuftig pris på konferencedeltagelse. Når Karen har et svar arbejder vi videre mht. booking af hotel, fly og evt. supplerende biblioteksbesøg el.a..

Når der er lidt mere konkret på bordet sendes en ansøgning om støtte til Edward Pedersens Biblioteksfond som bekendtgør ansøgningsfrister 1. maj og 1. november hvert år.

Medlemskommunikation

 Anni skriver på et nyhedsbrev til medlemmerne og den seneste udvikling. Sendes ud til bestyrelsen før udsendelse til medlemmerne.

Karen sørger for udsendelsen når det er godkendt.

Vi bruger fortsat mailchimp.dk til udsendelse af nyhedsbreve. Her er templates og statistik fås “gratis” over diverse nyttige emner.

 Næste bestyrelsesmøder 

Næste ordinære bestyrelsesmøde arrangeres før det kommende arrangement om tilgængelighed. Dato er afhængig af hvornår oplægsholder har tid.

Første møde i 2014: Tirsdag den 7. januar kl. 16.00. Vi mødes hos Findwise på Frederiksborggade 32. Karen sørger for bordbestilling på et passende sted.

Vi besluttede at arrangere et visionsseminar af lignende karakter – måske i Skagen?

Enighed om at det har været særdeles positivt og produktivt.

Eventuelt

Karen har fået nyt job hos Findwise.dk

Det er muligt at holde bestyrelsesmøde i et lokale her – og så evt. gå ud i byen og spise bagefter.

Link til Danteks nye blog:  danteklibrary.dk

Link til Axiells blog: http://www.axiell.dk/blog    og     http://www.axiell.dk/news

Vi besluttede om at gennemgå vedtægterne i god tid inden næste generalforsamling om ca. 1 ½ år.

Handlingsplan – opsummering af hvem der gør hvad

Erik spørger til hvornår BF holder fredagsbar med deltagelse af faggrupperne.

Anni fremskaffer et Dankort til hendes brug som kasserer i faggruppen.

Barbara kontakter Helene Nørgaard Bech i forb. med arrangement om tilgængelighed.

Tony Russell-Rose forsøges hyret til arrangement om brugeroplevelse. Barbara kontakter.

Hans Erik undersøger om vi kan låne DBC’s auditorium til Tony R.-arrangementet.

Pernille undersøger en kontakt ang. apps til telefoner.

Karen vender tilbage med svar fra LITA ang. konference-deltagelse.

Anni laver udkast til nyhedsbrev – Karen sender det ud når godkendt.

Karen sørger for bordbestilling i forb. med mødet 7/1.

No Comments »

Referat af bestyrelsens visionsseminar 13-14 september 2013

09/20/2013 (apps, arrangementer, bestyrelsen, Referater, Temadage)

Bestyrelsen har afholdt et visionsseminar 12-13 september. Læs referatet her:

https://docs.google.com/document/d/1qUZ6DqRJh7RSsACx29YfEA8-S9UY8KkRVxF1xdIkDCY/edit?usp=sharing

No Comments »

Bestyrelsesmøde den 20.6.2013

06/24/2013 (bestyrelsen)

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 20. juni, hvor vi bl.a. drøftede kommende arrangementer/aktiviteter.

Referat af møde kan læses her.

 

No Comments »

Generalforsamlingen den 16. maj 2013

05/20/2013 (bestyrelsen)

Bestyrelsens beretning 2011-2013

Det var med nød og næppe, at det på generalforsamlingen den 9. maj 2011 lykkedes af få valgt en ny bestyrelse.

Bestyrelsen kom til at bestå af Karen Monies, Annie Guldberg Madsen, Leif Skou og Pernille Saul. Britt Petersen indvilligede i at fortsætte som kasserer såfremt hun ikke skulle deltage i bestyrelsesmøderne. De øvrige bestyrelsesmedlemmer til kendegav allerede på generalforsamlingen, at de kun have begrænset tid til rådighed for bestyrelsesarbejdet, hvilket blev accepteret af de øvrige deltagende medlemmer på generalforsamlingen, da alternativet var en nedlæggelse af it-faggruppen.

Med bestyrelses store geografiske spredning: Nordjylland, Fyn, Hovedstaden og Lolland-Falster og manglende tid til rådighed, blev vi enige om, at bestyrelsesmøderne skulle foregå virtuelt, men fandt dog hurtigt ud af, at det ikke fungerede – udviklingen af ideer til kommende arrangementer fungerede bedst, når vi mødtes face to face.

Det har i denne periode været en bestyrelse på lavt blus, hvilket også afspejles i aktivitetsniveauet. De afviklede arrangementer har ikke kunnet finde sted, hvis ikke Anni, som nu er pensionist, havde stået for alt det praktiske. Det lave aktivitetsniveau afspejles også i regnskaberne for 2011 og 2012, hvilket revisorerne også gør opmærksom på i deres kommentarer.

Vi har afholdt tre bestyrelsesmøder:

7. september 2011, 4. juni 2012 og 27. februar 2013.05.12 primært med henblik på planlægning af medlemsarrangementer.

Arrangementer:

Fredagsbarer på Iva i København, den 28. oktober 2011 og i Aalborg den 10.februar 2012 med henblik på at hverve nye medlemmer til faggruppen.

20 marts 2012 webinar om Bibook, et lokalt udviklet (Brønderslev) booking- og billetsystem, med deltagelse af 8 personer.

5. september 2012 temadag omkring fællesnationalt bibliotekssystem “Hvad sker der med folkebibliotekernes IT?”. Vores hidtil største succes, totalt udsolgt, 54 deltagere. Arrangementet fik god feed-back.

16. maj 2013 eftermiddagsmøde om Big Data, oplæg og workshop, 9. tilmeldte.

Herudover har vi været repræsenteret i Biblioteksfagligt udvalg for bibliotek.dk og deltaget i fællesmøder: med BF og fag- og ansættelsesgrupper.

Vi tilbyder fortsat faggruppens medlemmer gratis medlemskab af Innovation Lab (pt. benytter 40 medlemmer sig af tilbuddet), og har forsøgt at holde medlemskontakten vedlige med medlemmerne gennem hjemmesiden it-faggruppen.dk og nyhedsbreve.

Bestyrelsen den 12. maj 2013

No Comments »

?>