Warning: Use of undefined constant wp_cumulus_widget - assumed 'wp_cumulus_widget' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/it-faggruppen.dk/public_html/blog/wp-content/plugins/wp-cumulus/wp-cumulus.php on line 375
Archive forapril2019 /// it-faggruppen.dk

it-faggruppen.dk

 • Kalender

  april 2019
  M T O T F L S
  « nov    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Subscribe

 • Vi skriver om

 • Hvem skriver her

Generalforsamling 2019 – Forslag til vedtægtsændringer

04/17/2019 (Andet)

Forslag til ændring af  Vedtægter for IT-faggruppen.

Indstillet af bestyrelsen til faggruppens generalforsamling 2019

1.    Ændring af navn: §1 Navn Faggruppens navn er IT-faggruppen. Foreslås ændret til: §1 Navn Faggruppens navn er: IT-faggruppen – Faggruppen for IT og dataetik

2.    Ændring af formål: § 2 Formål, Stk. 1 IT-faggruppens formål er: ? at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og udvikling ? at fremme og synliggøre IT-udviklingsmuligheder ? at profilere den biblioteksfaglige IT-medarbejder ? at styrke medlemmernes muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling foreslås ændret til: § 2 Formål, Stk. 1 IT-faggruppens formål er: ? at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og videndeling indenfor itfaglige områder ? at understøtte den it-politiske debat ? at tilbyde medlemmerne et fagligt forum der støtter efteruddannelse og kompetenceudvikling

3.    Ændring af generalforsamling: § 4 Generalforsamling, Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal i marts eller april. Der indkaldes til generalforsamling 3 måneder før afholdelse. Foreslås ændret til: § 4 Generalforsamling, Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert tredje år (følgende BFs frekvens for generalforsamling) i marts eller april efter BFs generalforsamling. Der indkaldes til generalforsamling 3 måneder før afholdelse.

4. Opstilling til bestyrelse § 5 Bestyrelse, Stk. 2 Der skal opstilles mindst 6 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden uden for tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden. Foreslås ændret til: § 5 Bestyrelse, Stk. 2 Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden uden for tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Kommentarer lukket til Generalforsamling 2019 – Forslag til vedtægtsændringer

IT-faggruppen under BF – Beretning for perioden 2017-2019

04/17/2019 (Andet)

IT-faggruppen under BF

Beretning for perioden 2017-2019

Bestyrelsen efter konstitueringen den 26. maj 2017

Formand: Pernille Saul, KOMBIT Sekretær: Hans Erik Sørensen, DBC   Kasserer: Anni Guldberg Madsen, IT-faggruppen Erik Bachmann, Danskernes Digitale Bibliotek  Daniel Ackey, Københavns Biblioteker Kim J. Josefsen, KøgeBibliotekerne Henrik Jensen, Furesø Bibliotek

Suppleanter Per Kjær, Aarhus Bibliotekerne Jimmy Caspersen, DBC   Revisorer   Kasper Bøgh, Danmarks Tekniske Informationscenter   Birger Kriegbaum Sørensen, DBC

Repræsentant i BIL-udvalget (Udvalget for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde)   Pernille Saul, KOMBIT

Repræsentant i BF-Netværksgrupper  Hans Erik Sørensen, DBC

Arrangementer   20. september 2017 – Gå-hjem-møde: Persondataforordningen (Peter Blume).

6. juni 2018 – Gå-hjem-møde: Hov, et egern! – om vores brug af sociale medier (Anders Colding-Jørgensen).

19. september 2018 – Gå-hjem-møde: Tilbage til virkeligheden – kampen mod fake news, løgne og manipulationer (Pierre Collignon).

10. november 2018 – Nørd-træf på Bibliotekarforbundets generalforsamling i Århus (netværksmøde i RAA)

Medlemmer Pr. 1. marts 2019: 147 Bestyrelsens arbejde  Der er i perioden afholdt seks bestyrelsesmøder og et 12-12 seminar. På generalforsamlingen 27. april 2015 ønskede ingen fra den daværende bestyrelse at
genopstille, hvorfor generalforsamlingen blev suspenderet. Da generalforsamlingen blev genoptaget den 18. maj lykkedes det at få valgt en bestyrelse, primært fordi hovedparten af den afgående bestyrelse alligevel valgte at genopstille, da vi ikke kunne få over vores hjerter, at IT-faggruppen blev nedlagt.
Bestyrelsen har i den forløbne periode brugt meget tid på at drøfte, hvordan vi kunne redesigne og revitalisere IT-faggruppen, så den passer til den virkelighed vores medlemmer arbejder i. En virkelighed hvor IT-redskabsfagene næsten er afviklet, centraliserede systemer har overflødiggjort lokal serverdrift og servicering af arbejdsstationer og netværk m.m. er overtaget af de kommunale IT-afdelinger, men også en virkelighed, hvor andre opgaver er trådt i stedet: brugervenlighed, SOME, dataetik, bibliometri, content manager m.fl. Disse nye områder vil vi fremover gerne favne i ITfaggruppen.  Vi ønsker også, at IT-faggruppen, skal understøtte den IT-politiske debat, det kan bl.a. ske ved at formanden inddrager faggruppen, som sparringspartner, når IT-politiske emner er til debat i offentligheden.  Og endelig vil vi gerne tilbyde vores medlemmer et fagligt forum, der understøtter medlemmers efteruddannelse og kompetenceudvikling.
Dette er baggrunden for at vi senere i dag forelægger et forslag til ændring af vedtægternes § 1 Navn og § 2 Formål.  Vi foreslår, at faggruppen ændrer navn til ” IT-faggruppen – Faggruppen for IT og dataetik” og at formålet ændres til:
• at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og videndeling indenfor it-faglige områder • at understøtte den it-politiske debat • at tilbyde medlemmerne et fagligt forum der støtter efteruddannelse og kompetenceudvikling.
Vi håber, at vi med ovenstående ændringer, såfremt de vedtages, har givet et godt afsæt for IT-faggruppens videre eksistens.
Vi havde også et mål om at få lavet et nyt og mere tidssvarende design til hjemmesiden, det nåede vi ikke, så den opgave må gå videre til den kommende bestyrelse.
Faggruppen for IT og dataetik er ud over at være et kommende nyt navn til faggruppen også navnet på den LinkedIngruppe, vi oprettede medio 2018. Der er plads til mange flere i gruppen, så husk at tilmelde jer.
Med disse ord overlader jeg beretningen til debat.

På vegne af IT-faggruppens bestyrelse
Pernille Saul

Kommentarer lukket til IT-faggruppen under BF – Beretning for perioden 2017-2019

IT-faggruppens generalforsamling den 4/4-2019 – Referat

04/17/2019 (Andet)

11 tilmeldte til GF. Alle konstateredes stemmeberettigede.

 1. Dirigent:  Daniel er valgt.  Referent: Hans Erik er valgt.
 2. Stemmeudvalg:  Erik og Jeppe valgt.
 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning: Se denne.
 4. Årsregnskab: Årets resultat er et underskud på 6.512,03. Hermed fås en kassebeholdning pr. 31/12-2018 på 102.882,16 kr.
 5. Indkomne forslag: Ingen. Forslag til ændring af vedtægter: Se dette. Tilføjelse: Underforstået at den it-politiske debat indgår i formålet. Det foreslåede er vedtaget. Sendes forbi hovedbestyrelsen til godkendelse. Daniel sørger for dette.
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år: Bemærk at vi har købt 10 billetter til Folkemødet incl. transport foruden der er forudsat større udgifter til arrangementer end foregående år. Der er derfor budgetteret med et større underskud end tidligere år. Dog med udsigt til en fortsat solid kassebeholdning på anslået 75.000,- kr. ved årets udgang. Hvis den nye bestyrelse ønsker at bruge flere penge på arrangementer end budgetmæssigt afsat er det med fuld forståelse fra generalforsamlingen. Budget godkendt.
 7. Ny bestyrelse: Loke Daugbjerg Andersen fra frederikshavn opstiller. Daniel Ackey genopstiller. Kim Jesper Josefsen genopstiller. Terji Jensen opstiller . Anni genopstiller. . Pernille opstiller som første suppleant. Nikolai Winther som suppleant. Jimmy Caspersen opstiller som suppleant. Bestyrelsen er valgt som forslået.
 8. Revisorer valgt: Kasper fra DTU  genopstiller, Erik Bachmann opstiller – begge valgt. Hans Erik opstiller som revisorsuppleant. Valgt.
 9. Evt.: Michael Anker tilbyder at deltage i  møde indkaldt af bestyrelsen  hvor ideer til arrangementer lægges på bordet til eksekvering.

Herefter gik forsamlingen over til ølsmagning med efterfølgende middag på restaurant Sale e Pepe.

Kommentarer lukket til IT-faggruppens generalforsamling den 4/4-2019 – Referat

?>