it-faggruppen.dk

 • Kalender

  august 2019
  M T O T F L S
  « apr    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
 • Subscribe

 • Vi skriver om

 • Hvem skriver her

Referat af bestyrelsens visionsseminar den 13.9.13

10/12/2013 (bestyrelsen, Referater)

1. Medlemsstatistik

Statistik over medlemmernes fordeling på køn- og aldersgrupper blev fremlagt og diskuteret.

Det kom frem at faggruppen fik en del medlemmer i den yngre ende ved de fredagsbarer der blev afholdt for et par år siden. Det var dengang meningen at det skulle gentages. Erik tager spørgsmålet med til næste fælles faggruppemøde i BF-regi.

2. Bestyrelsesansvar

Afklaring af hvad begrebet tegningsret indebærer.

Vigtigt af få nedfældet ideer og planer fostret på generalforsamlingen i referatet fra dette.

Økonomien skal vendes på alle bestyrelsesmøder.

Alle vedtagne uddelegeringer skal fremgå af referater fra bestyrelsesmøderne.

Vedtagen standarddagsorden for fremtidige bestyrelsesmøder:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Økonomi
4. Medlemsaktiviteter
5. Nyt fra BF
6. Næste møde
7. Eventuelt

3. Økonomi

Refusion af rejseafregning klares via BF’s hjemmeside under “faggrupper / praktiske oplysninger”. Her er div. blanketter til forskellige transportformer.

Beholdning pr. 14/9-2013:    99.767,84 DKK

Budgettet afspejler ikke udgifter til årets bestyrelsesmøder. Alene vison-seminaret i Saxkøbing løber op i knap 10.000,- kr.

Anni fremskaffer et Dankort til hendes brug som kasserer i faggruppen.

4. Kommende aktiviteter

Vi forsøger at arrangerer et møde i november – 16.30 – 19.00 – om tilgængelighed på websites med Helene Nørgaard Bech. Barbara kontakter hende (kollega). Vender tilbage senest tirsdag i næste uge.

Det bliver gratis at deltage for alle. Kræver tilmelding pga. servering af sandwiches.

Arrangement med Tony Russell-Rose om forbedring af brugeroplevelsen på websites (Information retrieval manager – ved noget om “consumer search behaviour”) – forsøges arrangeret i løbet af første halvår 2014.Hans Erik undersøger om vi kan låne DBC’s auditorium. Barbara kontakter Tony R.

 Arrangement i september næste år: NFBS – status: Hvad sker der med folkebibliotekernes IT – 3. del.

Vi besluttede at booke et større sted næste gang. Om prisen skal sættes op for ikke medlemmer  diskuterer vi senere.

 Ide til workshop hvor deltagerne kan lære at kode apps til telefoner. Vi undersøger hvem der kunne hyres til at forestå en sådan. Pernille undersøger en kontakt.

IT-kompetencer – ideer til arrangement(er):

Brugeradfærd på nettet

Workshop omkring sql og database-etablering

Tilgængelighed på websider

Sikker adfærd på nettet

Responsive web-design

HTML-5

Studietur til udlandet for medlemmer

En række konferencemuligheder blev vendt. Bl.a. LITA og ELAG konferencerne 2014.  Interessen samlede sig især om:

LITA FORUM – http://www.ala.org/lita/

Karen har sendt en forespørgsel ang. en fornuftig pris på konferencedeltagelse. Når Karen har et svar arbejder vi videre mht. booking af hotel, fly og evt. supplerende biblioteksbesøg el.a..

Når der er lidt mere konkret på bordet sendes en ansøgning om støtte til Edward Pedersens Biblioteksfond som bekendtgør ansøgningsfrister 1. maj og 1. november hvert år.

Medlemskommunikation

 Anni skriver på et nyhedsbrev til medlemmerne og den seneste udvikling. Sendes ud til bestyrelsen før udsendelse til medlemmerne.

Karen sørger for udsendelsen når det er godkendt.

Vi bruger fortsat mailchimp.dk til udsendelse af nyhedsbreve. Her er templates og statistik fås “gratis” over diverse nyttige emner.

 Næste bestyrelsesmøder 

Næste ordinære bestyrelsesmøde arrangeres før det kommende arrangement om tilgængelighed. Dato er afhængig af hvornår oplægsholder har tid.

Første møde i 2014: Tirsdag den 7. januar kl. 16.00. Vi mødes hos Findwise på Frederiksborggade 32. Karen sørger for bordbestilling på et passende sted.

Vi besluttede at arrangere et visionsseminar af lignende karakter – måske i Skagen?

Enighed om at det har været særdeles positivt og produktivt.

Eventuelt

Karen har fået nyt job hos Findwise.dk

Det er muligt at holde bestyrelsesmøde i et lokale her – og så evt. gå ud i byen og spise bagefter.

Link til Danteks nye blog:  danteklibrary.dk

Link til Axiells blog: http://www.axiell.dk/blog    og     http://www.axiell.dk/news

Vi besluttede om at gennemgå vedtægterne i god tid inden næste generalforsamling om ca. 1 ½ år.

Handlingsplan – opsummering af hvem der gør hvad

Erik spørger til hvornår BF holder fredagsbar med deltagelse af faggrupperne.

Anni fremskaffer et Dankort til hendes brug som kasserer i faggruppen.

Barbara kontakter Helene Nørgaard Bech i forb. med arrangement om tilgængelighed.

Tony Russell-Rose forsøges hyret til arrangement om brugeroplevelse. Barbara kontakter.

Hans Erik undersøger om vi kan låne DBC’s auditorium til Tony R.-arrangementet.

Pernille undersøger en kontakt ang. apps til telefoner.

Karen vender tilbage med svar fra LITA ang. konference-deltagelse.

Anni laver udkast til nyhedsbrev – Karen sender det ud når godkendt.

Karen sørger for bordbestilling i forb. med mødet 7/1.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.